martes, 11 de marzo de 2014

BORSA DE PARELLES


se sap que algunes persones viuen la situació de no tenir parella com a negativa i estressant. Ha quedat demostrat en diverses investigacions que el compartir la vida amb una persona dóna tranquil·litat i salut a l’individu. Així, és bo desenvolupar les habilitats adequades per tenir un bon autoconeixement, autoestima, habilitats de comunicació i gestió de les pròpies emocions, per poder trobar i gaudir de la persona que tenim al nostre costat. A vegades hi han punts foscos en la nostra biografia o dificultats que per nosaltres mateixos no em pogut solucionar, que poden obstaculitzar la recerca, el descobriment o el gaudi d’una relació sana.

En l’ànim d’ESPAI SINAPSIS sempre està el de millorar la salut mental i física de les persones, i escull activitats lúdiques i quotidianes que serveixin com a eines d’aquest objectiu. En aquesta ocasió, l’objectiu de la Borsa de Parelles és possibilitar oportunitats i ocasions d’establir contactes amb persones amb un interès comú: Buscar parella i les relacions humanes.
El públic diana llavors són persones que vulguin conèixer gent i/o estiguin en recerca de parella i, concretament, que presentin dificultats per relacionar-se socialment o creguin que els hi costa trobar persones per mantenir una trobada de dos. Per tant, l’objectiu clínic general és treballar les habilitats personals i socials en persones adultes d’ambdós sexes sense parella, que desitgin tenir la oportunitat de treballar-les i gaudir del contacte social, aprofitant una situació pràctica de “cita” real.
Com apuntar-me?
Les persones que vulguin utilitzar aquest servei podran demanar-ho via mail o telèfon. Rebran un formulari que ompliran i tornaran a reenviar. Aquest formulari consta de dades personals de l’usuari del servei i informació sobre el perfil que desitjaria com a parella. Si el formulari és retornat, entrarà a formar part de la Borsa de Parelles d’ESPAI SINAPSIS, de forma totalment gratuïta.
Com funciona?
El següent pas serà el de trobar la persona adequada per mantenir una Primera cita. La gestió d’aquesta recerca i trobada sí que requerirà d’uns honoraris professionals.
Abans d’organitzar-la, les dues parts rebran un correu electrònic amb aquest document, per tal que estiguin informats sobre el procediment i les condicions del servei. Contestant a aquest mail afirmativament, quedaran acceptades les referides condicions.
En aquell moment, cada persona serà citada a l’ESPAI SINAPSIS prèviament a la primera trobada, on el lliuraran les despeses de la gestió i el cost del total de l’activitat, tot junt. D’aquesta manera les dues persones aniran a la cita ja sense preocupar-se del cost de l’activitat i podent concentrar-se en lo important. També es lliurarà una tarja amb el dia, lloc i hora de la Primera cita. La Tarja de la Primera cita a la mà de forma visible, serà l’única senyal que indiqui que es tracta de la persona amb la que estem citats.
L’ESPAI SINAPSIS es compromet a no donar cap dada personal (telèfon mòbil, mail, cognoms, direcció o altra informació que no es vulgui donar), excepte el nom de pila i alguna característica personal per poder iniciar la conversa i establir punts en comú (que per descomptat, es pot pactar amb la persona en qüestió, sempre que sigui una informació veritable).
Puc obtenir una opinió professional?
No obstant, l’ESPAI SINAPSIS com a Centre Per això es posa en funcionament la opció de dur a terme un seguiment de les cites i de l’evolució de la persona en aquest aspecte, de forma individual i totalment confidencial. Per tant, després de la primera cita existeixen dues opcions:
de Psicologia, no es vol desvincular professionalment.
A. Amb seguiment: Es concertaran visites amb la Psicòloga d’ESPAI SINAPSIS per tal d’analitzar les cites i millorar el procés personal de l’usuari del servei. Aquesta opció, val a dir, quedarà oculta sempre per a qualsevol persona, segons la LODP.
B. Sense seguiment: No hi haurà cap tipus de seguiment de la cita ni del procés personal, pel que queda sota responsabilitat de l’usuari el seu desenvolupament i continuïtat.

DEMANEU MÉS INFORMACIÓ SI US INTERESSA I/O PASSEU-LA SI POT SER D'UTILITAT. GRÀCIES!